IBD - Inflammatorisk tarmsykdom

Denne siden er utarbeidet av Ferring Legemidler AS.
Denne siden er beregnet for norske forhold. For andre land, vennligst gå til www.ferring.com

Den omhandler kronisk inflammatorisk tarmsykdom, ofte kalt IBD (Inflammatory Bowel Disease). De vanligste sykdommene i denne gruppen er ulcerøs kolitt (UC) og Crohns sykdom (CD). Inflammasjon er det medisinskfaglige ordet for en betennelsesaktig tilstand, karakterisert ved hevelse, rødhet og varme i vevet. Årsaken til forandringene i det angrepne vevet er at blodkarene utvider seg slik at mer blod strømmer igjennom dem og at blodkarene blir utette slik at mer væske trenger ut i vevet.

Via menyen over kan du finne informasjon om bl.a. symptomer, behandling og årsaker til UC og CD. IBD er relativt vanlig. Cirka 12 000 personer i Norge har enten ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom. Sykdommen debuterer oftest i 20-30 års alderen.
De fleste med IBD kan leve et bra liv. Symptomene avhenger av hvor stor del av tarmen som er betent og hvor kraftig betennelsen er. Ved ulcerøs kolitt er det betennelse og sår i tykktarm og endetarm. Vanlige symptomer er gjentatte perioder med blodig og/eller slimblandede diaréer og magesmerter. Crohns sykdom kan ramme hele mage-/tarmkanalen, fra munnhule til endetarm. Betennelsen berører alle lag i tarmveggen. De syke tarmdelene opptrer ofte flekkvis omgitt av normal tarm.

Typisk for IBD er vekslende perioder med symptomer og perioder helt uten symptomer.
Det er viktig med en grundig undersøkelse for å avgjøre hvilken type IBD det dreier seg om da dette har betydning for hvilken behandling som skal gis.
Jo bedre du kan ta kontroll over sykdommen, desto større muligheter har du for lange symptomfrie perioder. Å ta kontroll betyr bl.a. at du skaffer deg så mye kunnskap som mulig og at du tar aktiv del i din egen behandling. Målet med all behandling er at tarmen skal være frisk og at du ikke skal få alvorlige oppbluss.