Årsaker til ulcerøs kolitt

Årsakene til ulcerøs kolitt er ikke fullstendig kjent. Sannsynligvis skyldes det en kombinasjon av arv- og miljøfaktorer. Personer hvor en av foreldrene eller et søsken har UC, har noe større risiko for selv å utvikle sykdommen. Hvis begge foreldrene har sykdommen, er risikoen ca. 50%.

Tidligere har man mistenkt at kostholdet skulle ha betydning, men det er aldri vist i kliniske studier. Mange med UC unngår av naturlige årsaker visse næringsmidler som de blir dårlige av. Generelt kan man allikevel si at du ikke trenger å endre kostholdet.

Visse typer smertestillende legemidler anses å øke risikoen for å aktivere UC – du bør derfor først og fremst anvende paracetamol som smertestillende hvis du har UC.

Vi kjenner i dag ikke til noen måte å unngå å få ulcerøs kolitt på. Derimot kan du gjøre mye for å lindre symptomene. Det viktigste er å ta medisinen også når du føler deg bra. Da drøyer det lenger til neste aktive sykdomsperiode kommer.

IBD SKOLEN

Kronisk tarmbetennelse eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD = Inflammatory Bowel Disease)