Behandling av IBD hos barn og ungdom

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) kommer og går i bølger, dvs. at perioder med symptomer veksler med helt symptomfrie perioder. Hvordan du har det avhenger av hvilken del av tarmen som er betent og hvor kraftig betennelsen er. Hvis du får buksmerter, diaré eller feber skal du kontakte lege.

IBD er en kronisk sykdom, dvs. at den aldri forsvinner helt. De fleste kan allikevel leve et bra liv med medisiner. Målet med behandlingen er dels å bekjempe betennelsen når du er dårlig og dels å forebygge nye oppbluss. Hvilken medisin du får avhenger av sykdommens alvorlighetsgrad og hvor i tarmen betennelsen sitter. Trolig trenger du å ta legemidler i lange perioder. Derfor er det viktig at du sammen med din lege finner et eller flere legemidler som passer nettopp deg.

LEGEMIDLER

Det finnes flere ulike betennelsesdempende medisiner for behandling av IBD. Her beskrives de kortfattet.

Aminosalisylsyrepreparater

Aminosalisylsyrepreparater hemmer betennelsen og er ofte basisbehandling ved IBD.

Ettersom legemiddelbehandlingen i de fleste tilfeller er langvarig, ofte livslang, er det viktig å finne en behandling som passer deg. Noen synes f.eks. at det er lettere å svelge et dosegranulat enn tabletter eller kapsler. Det kan også være lettere å huske å ta et legemiddel som kun skal tas én gang daglig. De som bruker legemidlet slik det er forskrevet, har fem ganger større sannsynlighet for å være symptomfri etter to år enn de som ikke gjør det.

Steroider

Hvis aminosalisylsyrepreparater ikke har effekt, kan det være aktuelt med kortison. Steroider har rask effekt ved akutt sykdom, men virker ikke forebyggende og skal derfor kun tas i korte kurer. Bivirkninger forekommer, men er relativt uvanlig ved korttidsbehandling.

Immunhemmende legemidler

Ved langvarige eller alvorlige plager kan det være aktuelt med immunhemmende legemidler. De kan både virke forebyggende og kan anvendes ved aktiv sykdom. Effekten er langsomt innsettende, opptil tre måneder. Alvorlige bivirkninger kan forekomme.

Biologiske legemidler

TNFα-hemmere har en kraftig betennelsesdempende effekt og kan lege tarmslimhinnen. De brukes når andre legemidler ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Før behandlingen påbegynnes er det viktig å kontrollere at man ikke har eller har hatt tuberkulose eller annen alvorlig infeksjon. Alvorlige bivirkninger og overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme.

Antibiotika

Noen typer antibiotika har iblant god effekt på visse plager, men påvirker ikke grunnsykdommen. Effekten kommer først etter noen ukers behandling.

Kostholdsbehandling

Ernæringsbehandling kan ha effekt hos ungdom med Crohns sykdom, men ikke hos de med ulcerøs kolitt. I akuttfasen kan man i noen uker erstatte kortison med flytende mat.

Finn mer informasjon under IBD-SKOLEN.

OPERASJON

Om ikke medisinen virker tilstrekkelig kan det bli aktuelt med operasjon. Mange slipper heldigvis dette. Du får mer informasjon av din lege hvis operasjon blir nødvendig.