IBD hos barn (til foreldre)

Barn med kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) kan leve et bra liv.

Den mest krevende perioden er ofte før man vet hva som feiler barnet. Når en først har fått diagnosen og får behandling, blir barnet som regel raskt bedre. Kanskje har du mange spørsmål. Noen av dem finner du svar på her. Andre behøver du kanskje å spørre en legespesialist om.

Det er viktig at du og barnet ditt forsøker å ta kontroll over sykdommen. Å ta kontroll betyr f.eks. at dere skaffer så mye informasjon som mulig og at dere passer på medisineringen. Målet med all behandling er at tarmen skal leges og at barnet ikke får kraftige oppbluss.

IBD kommer og går i bølger. Sykdomsperioder veksler med perioder hvor barnet føler seg bra. Symptomene varierer avhengig av hvor kraftig betennelsen er og hvor stor del av tarmen som er angrepet. Foruten diaré og magesmerter kan barn få smerter som ikke kommer direkte fra tarmen. Fremfor alt kan de føle seg trøtte, ikke være sultne og gå ned i vekt. I visse tilfeller kan de vokse og utvikle seg langsommere enn vennene. Det er viktig med godt kosthold og variert mat; bl.a. frukt, grønnsaker, meieriprodukter og kjøtt eller andre proteinkilder. En ernæringsfysiolog/kostholdsekspert kan gi råd og hjelp. Noen ganger kan barnet ha behov for ekstra tilskudd av vitaminer og mineraler.

Det kan være plagsomt å alltid måtte ta medisiner, spesielt hvis barnet for tiden har det bra, men legemidlene hjelper til å holde symptomene borte så lenge som mulig. De som tar legemidlene slik de er foreskrevet, har opptil fem ganger større sjanse til å være symptomfri etter to år sammenlignet med de som slurver. Derfor er det viktig at dere sammen med legen finner fram til en behandling som passer nettopp ditt barn. Mindre barn kan ha problemer med å svelge tabletter. Visse legemidler finnes i flytende form og en del tabletter kan løses opp i vann. Det finnes også poser med korn (depotgranulat) som kan være lettere å svelge. Det kan også være lettere å huske medisinen hvis den kun skal tas én gang daglig.

IBD SKOLEN

Kronisk tarmbetennelse eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD = Inflammatory Bowel Disease)