Behandling av Crohns sykdom

Crohns sykdom har et meget varierende individuelt forløp og perioder med plager avløses av symptomfrie perioder. Sykdomsaktiviteten avhenger av hvilke del av tarmen som er berørt og hvor kraftig betennelsen er.

Om du blir rammet av symptomer som buksmerter, vandige diaréer flere ganger daglig, nedsatt allmenntilstand eller feber, bør du kontakte lege for undersøkelse og behandling.

Legemidler

CD er en kronisk sykdom. De fleste kan allikevel leve et bra liv ved hjelp av legemiddelbehandling. Hensikten med behandlingen er å hindre aktiv sykdom og forebygge oppblussing. Hvilke legemidler du får avhenger dels av sykdommens alvorlighetsgrad og dels av hvor i tarmen betennelsen sitter samt hvor utbredt den er. Du trenger trolig å ta en eller annen form for legemiddel i lengre perioder. Derfor er det viktig at du sammen med din lege finner en behandling som passer nettopp deg. Du kan få ulike legemiddelformer som f.eks. tabletter, kapsler, dosegranulat (pose med små korn) eller injeksjoner.

Flere ulike betennelsesdempende legemidler brukes for behandling av CD: Steroider, aminosalisylsyrepreparater, immunhemmende midler og biologiske legemidler. I tillegg brukes også antibiotika.

Steroider

Steroider har rask effekt ved akutt sykdom, men virker ikke forebyggende og skal derfor kun tas i korte kurer. Bivirkninger forekommer, men er relativt uvanlig ved korttidsbehandling. Finnes både som systemisk- og lokaltvirkende.

Aminosalisylsyrepreparater

Aminosalisylsyrepreparater hemmer betennelsen og brukes ofte ved mild til moderat CD. Ettersom legemiddelbehandlingen i de fleste tilfeller er langvarig, ofte livslang, er det viktig å finne en behandling som passer deg. Noen synes f.eks. at det er lettere å svelge et dosegranulat enn tabletter eller kapsler. Det kan også være lettere å huske et legemiddel som kun skal tas én gang daglig.

Immunhemmende legemidler

Ved langvarige eller alvorlige plager kan det være aktuelt med immunhemmende legemidler. De kan både virke forebyggende og kan anvendes ved aktiv sykdom. Effekten er langsomt innsettende, opptil tre måneder. Alvorlige bivirkninger kan forekomme.

Biologiske legemidler

Disse legemidlene har kraftig betennelsesdempende effekt og kan lege tarmslimhinnen. Biologiske legemidler brukes når andre legemidler ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Før behandlingen påbegynnes er det viktig å kontrollere at man ikke har eller har hatt tuberkulose eller annen alvorlig infeksjon. Alvorlige bivirkninger og overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme.

Antibiotika

Visse typer antibiotika har iblant god effekt ved plager i endetarmen, som ved fistler og byller, men påvirker ikke grunnsykdommen. Effekten kommer først etter noen ukers behandling.

Kirurgi

Hvis den medisinske behandlingen ikke kan holde sykdommen i sjakk eller hvis sykdommen utvikles akutt, kan det bli aktuelt med operasjon. Man opererer oftest bare bort den syke delen av tarmen, men i visse tilfeller kan det bli aktuelt å ta bort en større del av tarmen og pasienten kan få en ileostomi (pose på magen).

IBD SKOLEN

Kronisk tarmbetennelse eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD = Inflammatory Bowel Disease)