Årsaker til Crohns sykdom

Årsakene til hvorfor visse personer får Crohns sykdom er ikke fullstendig kjent. Sannsynligvis skyldes det en kombinasjon av arv- og miljøfaktorer.

Til sammen gir de nedsatt motstandskraft mot bakterier, fremmende substanser i tarmen samt ubalanse i kroppens immunsystem. Personer hvor en av foreldrene eller et søsken har CD, har noe større risiko for selv å utvikle sykdommen. Man vet også at røykere rammes oftere av CD enn ikke-røykere.

I Norge får ca. 250 personer diagnosen hvert år. Det er vanlig med sykdomsdebut i 20-30 års alder, men man kan rammes i alle aldre. Det blir mer og mer vanlig at barn rammes. CD finnes over hele verden, men er vanligst i Europa og Nord-Amerika.

Mange med CD unngår av naturlige årsaker visse næringsmidler som de blir dårlige av. Generelt kan man allikevel si at du ikke trenger å endre kosthold.

Vi kjenner i dag ikke til noen måte å unngå å få CD på. Derimot kan du gjøre mye for å lindre symptomene. Det viktigste er å ta medisinen din også når du føler deg bra. Da drøyer det lenger til neste aktive sykdomsperiode kommer.

IBD SKOLEN

Kronisk tarmbetennelse eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD = Inflammatory Bowel Disease)