Symptomer ved ulcerøs kolitt

Før du får diagnosen

Mange mennesker rammes til tider av forbigående mageinfeksjon med diaré og magesmerter. Den behøver sjelden behandles med annet enn ekstra væskeinntak. Ved følgende tilstander bør du kontakte lege: Hvis symptomene varer lenger enn én uke, ved blod i avføringen og ved byller ved endetarmsåpningen.

Etter at du har fått diagnosen

UC kommer og går i bølger. Sykdomsperioder veksler med perioder hvor du føler deg bra. Symptomene varierer avhengig av hvor kraftig betennelsen er og hvor stor del av tarmen som er angrepet.

Hovedsymptomet ved UC er blod i avføringen. Symptomene utvikler seg ofte gradvis og kan forverres over tid. Avføringens form og konsistens avhenger av hvor langt opp i tarmen betennelsen strekker seg. Når sykdommen kun rammer endetarmen har man som regel fortsatt en formet avføring, ofte med blod og slim, en eller noen få ganger om dagen. Når større deler av tykktarmen er angrepet, får man tynne, blodige avføringer flere ganger i døgnet.

Foruten diaré er smerter i venstre side av buken, som går over etter tarmtømming, også vanlig. Ved kraftige oppbluss kan feber, kvalme, vektreduksjon, uttalt slapphet og magesmerter forekomme. Iblant rammes også andre kroppsdeler av betennelse. Vanligst er problemer med leddene, øyebetennelse eller hudforandringer.

IBD SKOLEN

Kronisk tarmbetennelse eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD = Inflammatory Bowel Disease)