IBD hos barn og ungdom

Selv om det er sjelden, så kan dessverre også barn og ungdom få kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Med riktig behandling kan de fleste allikevel leve et bra liv.

I dette avsnittet benytter vi for enkelthets skyld samlingsbegrepet IBD (Inflammatory Bowel Disease) for de to sykdommene ulcerøs kolitt (UC) og Crohns sykdom (CD). Det meste som skrives på de øvrige sidene, gjelder også barn og ungdom. Imidlertid er det noe annerledes å få IBD som barn eller tenåring.

Ulcerøs kolitt rammer alltid tykktarmen, mens Crohns sykdom kan opptre hvor som helst i mage-/tarmkanalen, fra munnhule til endetarm. Vanligst sitter dog også CD i tykktarm eller nedre del av tynntarm.
Typisk for sykdommene er at perioder med symptomer veksler med helt symptomfrie perioder. Symptomene avhenger dels av hvilken del av tarmen som er betent og dels hvor kraftig betennelsen er. Typiske symptomer er magesmerter, diaré og eventuell blodig avføring. Barn og unge får oftere enn voksne også symptomer utenfor tarmen. Derfor er det ekstra viktig å finne en behandling som passer hver enkelt, slik at barn kan vokse normalt. Man vet ennå ikke årsakene til at barn og unge får IBD. Sykdommen finnes mange ganger i slekten, men risikoen for at den skal gå i arv er liten. Det går ikke an å forebygge IBD, men du kan gjøre mye for å lindre symptomene. Vær fremfor alt nøye med å ta medisinen også når du føler deg bra. Da drøyer det lenger til neste dårlige periode starter.

Du kan lese mer om behandling av barn med IBD ved å klikke deg inn via menyen til venstre. Der finner du også mer generell informasjon om ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Det meste av den generelle informasjonen gjelder også for barn.

På visse steder er det også mulig å lese mer ved å laste ned pdf-filer fra «IBD-SKOLEN».

Ta gjerne kontakt med Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (www.lmfnorge.no).