For helsepersonell

Her finner du informasjon om PENTASA (mesalazin, 5-ASA), CORTIMENT (budesonid) og PICOPREP fra Ferring Legemidler AS.

CORTIMENT er et tilbud til ulcerøs kolitt pasienter hvor budesonid frigjøres gjennom hele kolon.

Vi er i dag et av verdens ledende firmaer innen 5-ASA. Dette tror vi i stor grad skyldes konsekvent satsning på å hjelpe deg som lege til igjen å kunne hjelpe dine pasienter, fremfor alt gjennom en kontinuerlig utvikling av nye beredningsformer for individuell tilpasset behandling.

PENTASA Sachet 2 g er godkjent for bruk ÉN GANG DAGLIG ved vedlikeholdsbehandling av mild til moderat ulcerøs kolitt. Denne doseringen bidrar til økt compliance og derved bedre effekt av behandlingen.

 

Pentasa 1 g depottablett og Sachet 4 g, gjør det enda enklere for pasienten.

Via menyen kan du klikke deg inn og lese mer om PENTASA. Vi anbefaler også å klikke deg inn på pasientsidene. Der finner du informasjon som kan være nyttig for dine pasienter.

PICOPREP – TARMTØMMINGSMIDDEL: gå til menyen og les mer om produktet. Stikkord er god effekt, lite volum og god smak.

IBD-SKOLEN
Ny Norsk utgave ved Professor, overlege dr.med. Jørgen Jahnsen og Gastrosykepleier Turid Bua.
Primært beregnet til pasienter som gjennomgår IBD-skole på sykehusene.
Kan bestilles hos Ferring Legemidler.

 

Referanse:
Dignass AU et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7: 762-769

[elementor-template id="3674"]