For helsepersonell

Her finner du informasjon om PENTASA (mesalazin, 5-ASA), CORTIMENT (budesonid) og PICOPREP fra Ferring Legemidler AS.

Ferring er et av verdens ledende firmaer innen 5-ASA. Dette tror vi i stor grad skyldes konsekvent satsning på å hjelpe deg som lege til igjen å kunne hjelpe dine pasienter, fremfor alt gjennom en kontinuerlig utvikling av nye beredningsformer for individuell tilpasset behandling.

IBD- HÅNDBOKEN
Dette er en håndbok for leger og sykepleiere som arbeider med IBD i den kliniske hverdagen. Boken er opprinnelig skrevet av forfatterne Michael Eberhardson, dosent ved Karolinska Institutet og Robert Löfberg, professor ved Karolinska Institutet. Den er tilrettelagt og skrevet om for norske forhold ved Bjørn Moum, professor ved UiO og forskningsleder/overlege ved OUS, Ullevål, gastromedsinsk avdeling.

IBD-SKOLEN
Boken er skrevet for pasienter eller deres nærmeste med henblikk på gi informasjon om sykdommene. Den er primært beregnet for pasienter som gjennomgår IBD-skole på sykehusene. Norsk utgave ved Jørgen Jahnsen, professor, overlege dr.med., Akershus Universitetssykehus og Turid Bua, gastrosykepleier, OUS, Ullevål, gastromedisinsk avdeling.

Materiellet kan bestilles hos Ferring Legemidler AS; se ‘Bestilling av materiell’ i menyen til venstre.

Kun for helsepersonell

Denne siden er kun for helsepersonell; jamfør Forskrift om legemidler kapittel 13.