Å leve med Crohns sykdom (CD)

Ta kontroll

De fleste med Crohns sykdom kan leve et bra liv. Det er viktig å ta kontroll over sykdommen. Å ta kontroll innebærer bl.a. at du skaffer deg så mye kunnskap som mulig og at du tar aktiv del i din egen behandling. Målet med all behandling er at tarmen skal leges og at du ikke skal få oppbluss av sykdommen.

I lange perioder har du kanskje ikke noen symptomer og da trenger du liten eller ingen behandling. Hvis du har en mer alvorlig variant må du medisineres mer kontinuerlig. Derfor er det bra om du sammen med legen din finner en legemiddelbehandling som passer nettopp deg.

Å leve med sykdommen

Den mest krevende perioden er vanligvis innen du vet hva som feiler deg. Det tar ofte en stund innen man med sikkerhet vet at det er Crohns sykdom en lider av. Når man har fått diagnosen og får behandling, blir man oftest raskt bedre. Målet med all behandling er at tarmen skal leges samt at du ikke skal få alvorlig oppblussing.

Crohns sykdom påvirker i visse tilfeller næringsopptaket av vitaminer (f.eks. vitamin B12) og kan gi jernmangel. Eventuelle kostråd er dog helt avhengig av hvordan sykdommen arter seg og hvor den er lokalisert. Aktiv betennelse med diaré kan lede til væskemangel og vekttap. Derfor er det viktig at du spiser og drikker sunt. Kvinner bør være oppmerksom på at maten inneholder nok jern. Din lege og/eller en ernæringsfysiolog/kostholdsekspert kan gi råd og hjelp.

Hvis du planlegger å få barn bør du diskutere dette med din lege ettersom en del medisiner kan påvirke mor og barn. En naturlig fødsel kan øke eventuell lekkasje fra tarmen, og du bør vurdere alternativer innen tiden er inne.

Å leve med CD kan noen ganger gjøre at du føler deg stresset. Å ta kontroll over sykdommen gjennom økt kunnskap kan bedre dette. Søk informasjon om CD, snakk med legen din og ikke vær redd for å stille detaljerte spørsmål. Snakk med familie og venner. Ofte kan det være lurt å snakke med mennesker i tilsvarende situasjon.

Ta gjerne kontakt med Mage-tarmforbundet på magetarm.no.

IBD SKOLEN

Kronisk tarmbetennelse eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD = Inflammatory Bowel Disease)