IBD-

HÅNDBOKEN (skolen)

Kronisk tarmbetennelse eller inflammatorisk tarmsykdom
(IBD = Inflammatory Bowel Disease)

Professor dr. med Jørgen Jahnsen & gastrosykepleier Turid Bua

Kjære leser

Kronisk tarmbetennelse eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD = Inflamma-tory Bowel Disease) er kanskje en ukjent sykdom for de fleste. Dersom en selv eller noen i familien rammes av sykdommen vil det umiddelbart opp-stå et behov for kunnskap. Dette heftet om inflammatorisk tarmsykdom er skrevet med henblikk på å imøtekomme et slikt behov. Heftet er opprinne- lig skrevet på dansk, men senere omarbeidet til norsk og omtaler en rekke ulike forhold knyttet til inflammatorisk tarmsykdom. Det er inndelt i kapitler som kan leses uavhengig av hverandre etter eget ønske.

Kapitlene handler blant annet om:

All erfaring tilsier at kunnskap om egen kronisk sykdom er meget viktig. Kunnskap kan få betydning for forløpet av sykdommen og kanskje bidra til å unngå unødige problemer og forebygge komplikasjoner. Vi håper at ”IBD-skolen” i så måte kan være til hjelp.

Utgitt 2022

Forfattere:

Professor dr. med Jørgen Jahnsen

Akershus universitetssykehus

Gastrosykepleier Turid Bua

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Gjengivelse ikke uten skriftlig tillatelse. Boken er utgitt med støtte fra Ferring Legemidler AS