Ordbok A-Å

Ordbok med medisinskfaglig uttrykk

Her er listet opp mange av de ordene som du vil høre på sykehuset i forbindelse med sykdommen din.

A

5-ASA
5-aminosalisylsyre.

Abdomen
Magen.

Abscess
Verkebyll.

Akutt
Plutselig oppstått.

Albumin
Et protein i blodet, også kaldt eggehvitestoff.

Anastomose
Skjøten, dvs. området hvor tarmene er sydd sammen etter fjerning av et tarmstykke.

Anatomi
Oppbyggingen av kroppen.

Anus
Endetarmsåpningen.

Anemi
Blodmangel.

Artralgier
Leddsmerter.

Artritt
Inflammasjon i ledd som medfører at leddene blir hovne og smertefulle og at huden over blir rød og varm.

B

Bekhterevs sykdom
Kronisk inflammatorisk leddsykdom som hovedsakelig angriper ryggsøylen, bekkenet og brystkassen, men også ledd i armer og ben, f.eks. hofteledd.

Behçet’s syndrom
Sjelden form for betennelse i blodårer. Sykdommen kan også affisere tarmen.

Benign
Godartet.

Bilirubin
Avfallsstoff som dannes når de røde blod-legemene brytes ned. Skilles ut via gallen.

Bindevev
Vev som støtter, styrker, avstiver og holder organene sammen. Består av celler, fibre og grunnsubstans.

Bukhinnebetennelse
Betennelsestilstand i den hinnen som omgir de fleste av organene i bukhulen.

C

Cobblestone
Brostensaktige over-flate i tarmen som man typisk ser ved Crohns sykdom. Forandringene oppstår som følge av dype, langstrakte sår med hevelse av den mellomliggende tarmslimhinnen.

Crohn takker (tags)
Hemoroidelignende utvekster ved ende-tarmsåpningen.

Crohns sykdoms- aktivitets-indeks (CDAI)
En skala som brukes til å måle sykdoms- aktiviteten gjennom en uke, i hovedsak basert på symptomer.

CRP
C-Reaktivt Protein, kan måles i blodet, og forhøyet verdi ses ved inflammasjon.

CT-undersøkelse
CT er en forkortelse for computertomogra-fi. Ved undersøkelsen blir det fremstilt et tverrsnitt av kroppen.

Cytokiner
Små proteiner som produseres av immun-systemets celler og påvirker andre cellers funksjon.

Cøkum
Første del av tykktarmen.

D

Defekasjon
Funksjonen hvor kroppen kvitter seg med avfallsprodukter (avføring) fra fordøyelseskanalen.

Diaré
Løs og hyppig avføring.

Distal
Lengre nede i tarmen, i retning mot endetarmen.

Distal kolitt
Ulcerøs kolitt hvor kun endetarmen og kolon sigmoideum er angrepet.

Divertikkel
Utposning på tarmen gjennom muskellaget
i tarmen. Divertikler kan bli betente eller de kan blø.

Duktus koledokus
Hovedgallegangen som munner ut i tolv- fingertarmen.

Duodenum
Tolvfingertarmen.

Dysplasi
Celleforandringer, dvs. endringer i cellers størrelse, form og organisering.

Dysuri
Smerte ved vannlatning.

E

Elektrolytter
Oppløste salter i blod og andre væsker, f.eks. natrium, kalium eller kalsium.

Endoskopi
En samlebetegnelse for kikkertundersøkelser.

Erythema nodosum
Knuterosen.

Erytrocytter
Røde blodlegemer.

Eksaserbasjon
Utbrudd eller forverring av symptomer.

Ekstraintestinal
Utenfor tarmen.

F

Fissur
En revne, for eksempel i slimhinnen.

Fistel
En abnorm kanal gjen-nom vev til en indre eller ytre kroppsflate.

Flatus/flatulens
Promp.

Fulminant kolitt
Meget alvorlig inflam-masjon i tykktarmen.

Feces
Avføring.

G

Gastroenteritt
Tilstand karakterisert ved inflammasjon som involverer magesekken og tynntarmen.

Gastroenterolog
Lege med spesial- utdannelse i fordøyelses-sykdommer.

Gastroskopi
Kikkertundersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm.

Granulat
Legemiddelform som består av små korn
(ca. 1 mm).

Granulomer
Liten ansamling av immunceller som heter makrofager. Kan finnes i tarmveggen ved Crohns sykdom.

H

Hepar
Leveren.

Histologisk undersøkelse
Mikroskopi av en vevsprøve.

Hypoalbuminemi
Lavt innhold av albumin (protein) i blodet.

Hypokaliemi
Lavt innhold av kalium i blodet.

Hemoglobin
Protein i de røde blodlegemene som transporterer oksygen og karbondioksid.

Hemoroider
Utvidede blodårer ved endetarmen. De kan både blø og være smertefulle.

Høyre fleksur
Tykktarmens sving i høyre side.

I

Ileoanal anastomose (=reservoar)
Dannelse av en ny ”endetarm” ved hjelp av tynntarm etter at endetarm og tykktarm er fjernet.

Ileostomi
Fremlegging av åpning mellom tynntarmen
(ileum) og magen. Over åpningen plasseres en stomipose for oppsam-ling av tarminnholdet.

Ileum
Nederste del av tynntarmen.

Immunapparat
Immunsystem.

Immunforsvar
Kroppens forsvar mot bakterier og virus.

Immunkompetente celler
Hvite blodlegemer som kan reagere på bakterie- eller virus- infeksjoner.

Immunreaksjon
Kroppens reaksjon på
f.eks. bakterie- eller virusinfeksjon.

Immunrespons
Kroppens reaksjon på fremmede stoffer.

Immunsuppressjon
Hemming av kroppens immunforsvar.

Infeksjon
En betegnelse på når bakterier, parasitter, virus o.l. trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

Inflammasjon
Normal og viktig be- skyttelsesprosess for kroppen mot fysisk og kjemisk skade og mot infeksjoner. Medfører hevelse, ømhet, rødme og varmeøkning i det aktuelle området.

Iridosyklitt
Regnbuehinne- betennelse.

Iskemisk kolitt
Betennelse i tykktarmen pga. blodmangel til tarmen.

J

Jejunum
Midtre del av tynntarmen.

K

Kalprotektin
Lite protein som finnes i hvite blodlegemer. Høye verdier av kalprotektin kan måles i avføringen ved inflammasjon i fordøyelseskanalen.

Klyster
Innføring av avførende væske i endetarmen.

Knuterosen
Viser seg ved røde, ømme knuter i huden, oftest på forsiden av leggene eller underarmene.

Kolikksmerter
Takvise og krampe- lignende magesmerter.

Kolitt
Inflammasjon i tykk-tarmen.

Kollagen kolitt
Betennelsestilstand i tykktarmen karakterisert ved en avleiring av binde- vev i tykktarmens vegg.

Kolon
Tykktarmen.

Kolon ascendens
Den del av tykktarmen som strekker seg fra cøcum til tarmens sving i høyre side (høyre fleksur).

Kolon descendens
Den del av tykktarmen som strekker seg fra tar-mens sving i venstre side (venstre fleksur) til kolon sigmoideum.

Kolon sigmoideum
Den S-formede del av tykktarmen som strekker seg fra kolon descendens til rektum.

Kolon transversum
Den del av tykktarmen som strekker seg fra tarmens sving i høyre side (høyre fleksur) tvers over magen til svingen
i venstre side (venstre fleksur).

Koloskopi
Kikkertundersøkelse av tykktarmen med kolo- skop, en bøyelig slange med en lyskilde og et lite kamera i tuppen.

Kolostomi
Fremlegging av tykk-tarmen på magen. Over åpningen plasseres en stomipose til oppsamling av avføringen.

Kortikosteroider
Binyrebarkhormoner. Benyttes i behandling for å dempe inflammasjon, f.eks. ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Kronisk
Vedvarende, eventuelt livslangt.

L

Leukocytose
Økt antall hvite blod- legemer i blodet.

Leukocytter
Hvite blodlegemer. Celler som tilhører immunsystemet og som finnes i blodet, i vev og i slimhinner.

Leukopeni
Nedsatt antall hvite blod-legemer i blodet. Lumen
Hulrom, f.eks. det indre av tarmen.

Lymfocytter
En undergruppe av hvite blodlegemer som spiller en helt avgjørende rolle i organismens immun-reaksjoner.

Lymfocytær kolitt
Type av mikroskopisk kolitt. Karakterisert ved et stort antall betennelses-celler (hvite blodlegemer) i tarmveggen.

Lesjon
Betegnelse for vevsskade.

M

Malabsorpsjon
Nedsatt næringsopptak fra tarmen.

Malign
Ondartet.

Mikroskopi
Undersøkelse av en vevsprøve med mikroskop. Mikroskopifunn Resultatet av en mikroskopisk undersøkelse.

Mikroskopisk kolitt
En betennelsestilstand i slimhinnen i tykk- tarmen som påvises ved mikroskopiundersøkelse av vevsprøver.

MR-undersøkelse
MR er en forkortelse for magnetisk resonans. Ved hjelp av høyfrekvente radiobølger kan det tas bilder som fremstiller et tverrsnitt av kroppen.

Mucus
Slim som produseres av tarmslimhinnen.

Mycobacterium paratubercolosis
En langsomt voksende tuberkuloselignende bakterie.

N

Nyrestein
Opphopninger av salter utskilt i urinen, oppstår i nyrene eller nyre- bekkenet.

O

Obstipasjon
Forstoppelse.

Oksalatsteiner
Nyresteiner som består av kalsiumoksalat. Kan være en følge av tynn-tarmsykdom.

Osteoporose
Beinskjørhet.

P

Pancreas
Bukspyttkjertelen.

Pankolitt
Hele tykktarmen er an-grepet ved ulcerøs kolitt.

Patogen
Fellesbetegnelse på mikroorganismer som er sykdomsfremkallende.

Perianal
Området rundt ende-tarmsåpningen.

Peritoneum
Bukhinnen som dekker de indre organer.

Peritonitt
Betennelse i bukhinnen.

Perforasjon
Hull, for eksempel hull på magesekken eller tarmen som følge av skade eller sykdom.

Placebo
”Juksemedisin” – medi-sin uten aktivt stoff og dermed uten virkning. Brukes bl.a. i legemid-delstudier for å teste
ut effekten av en ny behandling.

Plastikk
Også kalt strikturplastikk. Kirurgisk inngrep hvor et trangt parti i tarmen snittes på langs og sys sammen på tvers. På den måten gjøres åpningen i tarmen større uten at det fjernes noe av tarmen.

Polypp
En utvekst fra tarmens slimhinne.

Pouch
Reservoar. Endetarm laget av tynntarm etter at endetarm og tykktarm er fjernet.

Pouchitt
Betennelse i et reservoar (pouch).

Prednisolon
Et syntetisk binyrebark-hormon. Virker ved å hemme kroppens immu-nologiske betennelses-reaksjoner (inflamma- sjon) ved en lang rekke sykdommer.

Profylakse
Forebygge.

Prognose
Betegnelse for utfallet av en sykdomstilstand.

Proksimal
Høyere oppe i tarmen, dvs. i retning mot munnen.

Protein
Også kalt eggehvitestoff, er en type molekyler som finnes i alle levende organismer, og er en av de grunnleggende bestanddelene for alt liv. De varierer i størrelse, form og egenskaper, og utfører et vidt spekter av oppgaver.

Puss/verk
Gulaktig, mer eller mindre tyktflytende væske som oppstår i forbindelse med infek- sjoner i sår. Væsken er sammensatt av lymfe, døde og levende hvite blodlegemer, dødt vev og bakterier eller andre fremmedlegemer. Når puss samles rundt en infeksjon under huden vil det kunne danne seg en verkebyll eller kvise.

Pylorus
Mageporten. Overgang- en mellom magesekken og tolvfingertarmen.

Pyoderma gangrenosum
Sjelden, men alvorlig sårsykdom i huden. I minst halvparten av tilfellene foreligger en underliggende systemisk sykdom – eksempelvis ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Q

R

Rektum
Endetarmen.

Regional ileitt
En annen betegnelse for Crohns sykdom.

Regnbuehinne- betennelse
Alvorlig betennelse
i øyet. Kan skylles en feilreaksjon i kroppens immunforsvar som an-griper regnbuehinnen.

Relaps
Tilbakefall av sykdom.

Remisjon
Tilstand uten aktivitet i sykdommen.

S

Skleroserende kolangitt
Betennelse i veggen i gallegangene som medfører at det oppstår kaliberveksling i galle-gangene, i og utenfor leveren.

Sigmoideoskopi
Kikkertundersøkelse
av endetarm og kolon sigmoideum.

Skip lesions
Flekkvis skade av slim-hinnen. Ses typisk ved Crohns sykdom.

Skjelettalderen
Skjelettets utviklingsgrad hos barn og unge uttrykt i år. Bedømmes ved røntgenundersøkelse av håndroten.

Steatoré
For høyt fettinnhold i avføringen.

Stenose
Forsnevring.

Stomi
Kunstig tarmåpning.

Striktur
Forsnevring i tarmen. Suppositorium Stikkpille.

T

Tarmslyng
Alvorlig tilstand der pas-sasjen av tarminnholdet gjennom tarmkanalen er helt eller delvis stoppet opp.

Tenesmer
Kramper i endetarmen som oppleves som smer-tefull avføringstrang. Det kan være mange årsaker til symptomet, eksempel-vis inflammasjon.

Toksisk megakolon
Betydelig utspilt tykk-tarm. Fryktet og alvorlig komplikasjon til inflam-masjon i tykktarmen med fare for at det kan oppstå hull (perforasjon) i tarmveggen.

Total Parenteral Ernæring
Alle næringsstoffer gis gjennom et kateter (slange) som er plassert i en stor, sentral blodåre. På engelsk TPN (Total Parenteral Nutrition).

Transmural
Gjennom alle lag i et organs vegg, f.eks. tarmveggen.

Tumor
Hevelse/svulst som skylles unormal vekst av celler. En tumor kan være godartet (benign) eller ondartet (malign).

U

Ulcerøs kolitt
Kronisk betennelses- sykdom som manifesterer seg i tykktarmen.

Ulcerøs kolitt sykdoms- aktivitetsindeks (UCDAI)
En skala som brukes til å måle sykdomsaktiviteten.

Ultralydundersøkelse
Bruk av høyfrekvente lydbølger til å frem-stille bilder av de indre organer. Utsjaltingskolitt Inflammasjon i tykk- tarmen som kan oppstå etter anleggelse av en stomi.

Uveitt
Regnbuehinne- betennelse. Iridisyklitt.

V

Venstre fleksur
Tykktarmens sving i venstre side.

Venstresidig kolitt
Ulcerøs kolitt hvor tykktarmen er angrepet opp til venstre fleksur lokalisert under venstre ribbeinsbue.

Ventrikkel
Magesekken.

Verkebyll
Ansamling av puss.

Vev
Samling av like celler som har den samme oppgaven i kroppen.

Ø

Ødem
Hevelse på grunn av væskeansamling.

Øsofagus
Spiserøret.