Kapittel 2:
Behandling av sykdommene

2.1 Når skal man kontakte lege?

I Norge bør alle pasienter med IBD ha en tilknytning til en avdeling eller klinikk hvor det er en spesialist i fordøyelsessykdommer (gastro- enterolog). Det er viktig at du snak-ker med en gastroenterolog om når du bør kontakte fastlegen og når du bør kontakte en gastroenterolog i forhold til din sykdom. I de følgene avsnitt er det gitt noen generelle råd.

Ved ulcerøs kolitt

Hvis din ulcerøse kolitt er av den typen som opptrer som anfall med symptomfrie intervaller, skal du kontakte gastroenterolog når du har symptomer som varer mer enn noen dager, eller hvis du får uttalte symp-tomer som vanntynn, blodig diaré med mange tømninger om dagen, magesmerter, generell sykdoms- følelse eller feber. Det kan være at sykdommen har blusset opp, og det kan være nødvendig å endre eller igangsette behandling. Hvis du har den mer uvanlige formen for sykdoms- forløp med vedvarende aktivitet, skal du avtale med en gastroenterolog når du skal komme til kontroll igjen, og hvilke endringer i symptombildet du skal reagere på. Kontakt alltid gastroenterolog ved ”faresymptomer” (se ramme).

Ved Crohns sykdom

Crohns sykdom kan være forbundet med mer vedvarende symptomer. Hvis symptomene gradvis forverres, bør du kontakte legen din. Det sam-me gjelder hvis symptomene endrer karakter eller hvis du får uforklarlig feber. Hvis du får smerter og merker en øm hevelse ved endetarmsåpning-en, bør du kontakte legen din. Andre symptomer som kan tyde på kom-plikasjoner til sykdommen, er raskt innsettende magesmerter eventuelt ledsaget av ”utspilt” mage, oppkast eller stopp i avføringen. Det kan da være nødvendig med akutt behand-ling. Kraftige blødninger fra tarmen er sjeldne ved Crohns sykdom, men krever alltid at du tar raskt kontakt med lege.

Generelt

Du skal ikke nøle med å kontakte avdelingen eller legen din hvis du får tarmsymptomer som du ikke er fortrolig med. Det kan også dreie seg om bivirkninger av den behand-lingen du får. Det er derfor viktig
at du er orientert om de vanligste bivirkningene som er knyttet til de medikamentene som du eventuelt bruker. Legen din er pålagt å sørge for at du får denne informasjonen ved oppstart av behandlingen. Se også kap. 2.2.

Fare-symptomer ved IBD:

Fastlegen eller gastro- enterologisk avdeling?

Selv om du har fast tilknytning til en spesialavdeling for fordøyelses-sykdommer, forventes det at du kontakter fastlegen din om andre problemer enn tarmsykdommen.
På den måten får du som regel den beste hjelpen. Det kan også være fastlegen som sørger for eventuelle sykemeldinger, alminnelige lege- erklæringer og fornyelser av resep-ter. Noen ganger kan du sikkert få raskere hjelp hos fastlegen med mer alminnelige tarmproblemer. Det er imidlertid viktig å være oppmerk-som på at noen symptomer som hos personer som ikke har IBD, er ganske godartede, kan kreve særlig påpasse- lighet hos pasienter med IBD. Det gjelder for eksempel:

Fastlegen eller gastro- enterologisk avdeling

Er du i tvil om en eventuell problem-stilling, bør du ta kontakt med en spesialavdeling for informasjon og veiledning. Dette kan ofte gis av en av sykepleierne med tilknytning til avdelingen.