Kapittel 1: Sykdommene

1.9 IBD hos barn og unge

Barn og unge kan også få ulcerøs ko-litt og Crohns sykdom. I dette heftet har vi for enkelhets skyld brukt en felles betegnelse for de to sykdom-mene og kalt dem ” inflammatorisk tarmsykdom” som vi forkorter til IBD. Forkortelsen er den som brukes in-ternasjonalt, og kommer fra engelsk (IBD = Inflammatory Bowel Disease). Du kan benytte denne betegnelsen hvis du søker på internett.

Det meste av det du kan lese om i dette heftet gjelder like mye for barn og unge som for voksne, eksempel-vis kunnskap om årsaker til IBD, de forskjellige symptomene som følger med sykdommen, undersøkelser og behandling. Det er også mye annen informasjon og råd som du kan finne i de forskjellige kapitlene som du kan ha nytte av.

Allikevel er det ikke helt det samme å få IBD når man er barn eller tenåring. Dette har vi skrevet to avsnitt om: et til foreldrene og et til dere unge. De minste barna bør helst få muntlig informasjon.

IBD hos barn og unge