Kapittel 1: Sykdommene

1.9.2 IBD hos barn og unge – til deg som er tenåring

Hei!

Jeg vi gjerne fortelle deg noe om sykdommen du har fått

Din sykdom heter enten ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom. De to sykdom-mene likner hverandre og ofte kaller vi dem bare IBD. Hverken jeg eller dine foreldre kan svare på hvorfor akkurat du har fått denne sykdom-men. Jeg vil gjerne svare på dine spørsmål når vi snakker sammen, men du er også velkommen til å bla i dette heftet. Du kan nok bli klokere av å lese litt i de forskjellige kapitlene selv om heftet først og fremst er for voksne med IBD.

Det er ikke så mange barn og unge med IBD

IBD er relativt uvanlig hos barn og unge. Blant barn er det noen flere som har Crohns sykdom enn ulcerøs kolitt. Hvis du ønsker det, kan vi hjel-pe deg å få kontakt med andre på din alder med samme sykdom. Ofte er det en god idé å møte og snakke med andre som har de samme problemene.

IBD er en underlig sykdom

Kort fortalt er IBD en langvarig beten-nelse i tarmen. Ulcerøs kolitt sitter all-tid i tykktarmen, mens Crohns sykdom også kan sitte andre steder i tarmen. Vi har ingen behandling som helt kan fjerne sykdommen, men heldigvis har vi behandlinger som kan få symptom- ene til å forsvinne og få betennelsen til å roe seg. Risikoen for tilbakefall kan vi ikke fjerne helt, men hvis du husker å ta medisinen din blir den mindre.

Det kommer symptomer fra tarmen, men IBD kan ogå vise seg på andre måter

Magesmerter, diaré, synlig blod i av-føringen, tretthet, dårlig appetitt og evt. vekttap er typiske symptomer. Du har nok allerede oppdaget at når du skal på do, så må du skynde deg. Derfor kan det være en god idé å undersøke hvor doen er når du er på fremmede steder. Det er også typisk at toalettbesøkene blir lange. Kanskje vil du oppleve at IBD-sykdommen gjør at du vokser langsommere enn dine kamerater eller at de kommer tidligere i puberteten enn deg.

Undersøkelser for IBD

Du slipper dessverre ikke forskjellige undersøkelser når vi skal finne ut av om du har IBD. Det dreier seg først og fremst om avføringsprøver, kikkert- undersøkelser og bildediagnostiske undersøkelser som gjøres på røntgen- avdelingen, og blodprøver.

IBD hos barn og unge – til deg som er tenåring

Behandling

Vi skiller mellom medikamenter som skal få betennelsen og sykdommen til å roe seg, og medikamenter som skal forhindre tilbakefall. Du kan lese mer om de enkelte behandlingene i kapittel 2.2. Her forteller vi deg kun ganske kort om de viktigste behand-lingene som du sammen med barne-legen kan velge mellom:

Operasjon

Du skal vite at hos noen barn og unge med IBD kan det bli nødvendig med operasjon. Årsaken er vanligvis at det oppstår komplikasjoner eller at medisinene ikke virker godt nok. Det er heldigvis langt de færreste som må opereres. Vi skal fortelle deg mer om dette hvis det blir nødvendig.

Fremtiden

Du kommer nok til å få en del tanker om hvordan det vil gå fremover. Jeg kan ikke med sikkerhet si hvordan sykdommen vil oppføre seg hos deg. I perioder vil du nok ha en del mageproblemer, men trolig vil du også i lange perioder ikke merke så mye til sykdommen. I løpet av de første et til to år vil du og legen få en fornemmelse av hvordan sykdommen oppfører seg. Sykdommen kan være problematisk på grunn av nødvendige undersøkelser, kontroller og medi-siner. Likevel vil langt de fleste som får IBD, kunne leve på samme måte som kameratene sine. Skolegangen din, sport og valg av utdannelse vil nok ikke bli påvirket i særlig grad av sykdommen. Jeg tror det beste er at kameratene og lærerne dine vet at du har IBD, men det kan godt være at du har litt vanskelig for å fortelle dem det. Kanskje kan faren eller moren din hjelpe til, eller du kan spørre
om råd på barneavdelingen. Barne- avdelingen kan også gi deg råd hvis du ønsker å komme i kontakt med andre på din alder med samme sykdom. Du kan også kontakte Mage-tarmforbundet som du kan lese nærmere om bakerst i heftet.