Kapittel 3:
Praktisk veiledning ved IBD

3.11 Å bli innlagt og utskrevet fra sykehuset

Ved innleggelse

De fleste pasienter med IBD (inflam-matorisk tarmsykdom) er henvist til sykehuset fra fastlegen eller spesialist. Ofte kjenner man sykehuset fra poli- klinikken, og det er også normalt å være innlagt på sykehus via polikli-nikken (sykehusavdeling hvor pasien-ter kommer til kontroll og behandling uten å være innlagt på sykehus). Fra å måtte ta avgjørelser i hverdagen og justere måltider, medisintider, toalett og andre daglige aktiviteter i forhold til ens omgivelser og i forhold til ens symptomer, er plutselig dagen planlagt på en måte som er tilpasset sykehusets rytme og ikke ens egen rytme. Hvis du føler deg dårlig og har mange symptomer på diaré, smerte eller lignende, føles det mest som en lettelse at andre tar vare på en og at ens eget initiativ ikke er nødven-dig. Etter kort tid blir man vant til den nye situasjonen og aksepterer sykehusets rytme. Alle sykehus har faste rutiner ved innleggelse og blant disse er å sørge for at de tingene som kan gjøre det enklere for deg å være innlagt på sykehus, blir tatt hensyn til fra starten. Har du spesielle ønsker, er det viktig å fortelle lege/sykepleier slik at de kan hjelpe deg best mulig. For eksempel er det noen pasienter som er intolerante eller ønsker visse typer mat – er vegetari-anere eller ikke spiser svinekjøtt, ikke liker fisk, etc. Er det behov for det, for eksempel hvis de er veldig tynne eller overvektige, kan det formidles kontakt med en ernæringsfysiolog/dietetiker. Noen ganger er det mulig å sove hjemme, andre ganger krever sykdommen eller observasjoner at du er på sykehuset hele døgnet. Ved noen sykehus utføres behandling av “behandlende team” hvor man møter det samme personalet under hele sykehusoppholdet. Der det er godt organisert har det bedret kommuni- kasjonen mellom pasienter og personale. For planlagte innleggel-ser vil man ofte bli bedt om å møte tidlig slik at du kan ta undersøkelser allerede første innleggelsesdag. Ved innleggelse vil du måtte gjennomgå noen rutinemessige undersøkelser, blant annet puls, blodtrykk, tempe-ratur, urin og avføringsprøver. Noen tester tar opptil en uke å få svar på.

På sykehus

Under innleggelse er pleiepersonell ofte nødt til å inspisere avføringen, det er derfor viktig at du bruker et bekken. Mens du er innlagt på sykehus, har du muligheten til å motta individuell informasjon om sykdommen din. Det er også en god idé å skrive ned spørsmålene slik at de kan bli besvart samlet. Et spørsmål som ofte dukker opp er risikoen for å ha en stomi (utlagt tarm), men det er faktisk veldig få som i løpet av sin sykdom trenger denne operasjonen. Hvis du likevel gjør det, gir avdelingen nøye opplæring i stomistell. Alle sykehus som utfører denne typen operasjoner har en stomipoliklinikk, hvor du får time før du skrives ut og senere kan bruke ved behov. Har du spørsmål under sykehusoppholdet, er du alltid velkommen til å snakke med syke-pleiere eller be om en avtale med le-gen. Du kan ha behov for å diskutere sykdom med andre pasienter for å høre om deres situasjon og hvordan de takler daglige utfordringer, men det er ikke alltid lurt å bruke innelig-gende medpasienter da de selv er i en dårlig fase og kanskje svært labile. Mage-tarmforbundets (pasient- foreningens) besøkstjeneste i form av likemannsordningen kan være et godt sted å utveksle erfaringer. Les om foreningen i punkt 3.12.

Ved utskrivelse

Når du blir skrevet ut av sykehuset blir du selv igjen fullt ut ansvarlig for din situasjon, og det trygge sykehus-miljøet vil bli erstattet med hjemlige rutiner. Noen pasienter blir tilbudt en overgang forbundet med en dagpost (sykehusavdeling hvor pasienter kan bli innlagt på sykehus, men ikke over natten) dersom det er behov for ytterligere medisinering, nøye kontroll eller kontakt den første tiden etter utskrivelse. Ikke alle sykehus har en dagpost, slik at funksjonen kan også bli håndtert ved poliklinikken. Mange pasienter er senere koblet
til sykehusets poliklinikk for videre kontroller etter avtaler. Det skrives et ”ut-notat” hvor oppholdets resultater og funn er beskrevet. Det er smart å ta vare på dette.

Husk alltid: