Kapittel 3:
Praktisk veiledning ved IBD

3.6 P-piller og IBD

Det er viktig å velge en sikker form for prevensjon så du ikke blir uønsket gravid, spesielt i perioder med sykdomsaktivitet. Det som blir mest brukt er p-piller med en kombinasjon av to forskjellige hormoner, østrogen og progesteron. Mengden av disse hormonene varierer noe i de ulike p-pillene. Det har vært diskutert om p-piller kan påvirke utviklingen og forløpet av IBD, men dette er høyst usikkert og på ingen måte avklart.

Kan tarmsykdommen påvirke virkningen av p-piller?

P-piller har en sikker effekt hos 99 %av friske kvinner. Det samme gjelder kvinner med ulcerøs kolitt og nesten alle kvinner med Crohns sykdom. Hos noen få pasienter med Crohns sykdom kan effekten være påvirket. Dette skyldes at opptaket fra tarmen kan være nedsatt hvis store deler av tynntarmen er betent eller fjernet ved operasjon. I disse tilfellene kan det være nødvendig å velge en annen form for prevensjon (f.eks. spiral, pessar, p-stav eller kondom). Du bør diskutere disse alternativene med legen din.