Kapittel 3:
Praktisk veiledning ved IBD

3.12 Mage-tarmforbundet, tidligere LMF

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF), byttet navn til Mage-tarmforbundet.

Mage-tarmforbundet er en lands-dekkende interesseorganisasjon for personer med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt (IBD), irritabel tarm- syndrom (IBS), gastroparese, mikro-skopisk kolitt, eosinofil gastroenteritt, refluks og andre fordøyelsesrelaterte sykdommer, samt deres pårørende. Mage-tarmforbundet jobber for å hjelpe våre medlemmer til å leve et godt liv gjennom aksept, mestring og forståelse. Vi jobber interessepolitisk og kjemper hver dag for våre med-lemmers rettigheter, og for å sikre deres livskvalitet. Vi driver likeper-sonsarbeid som gjør at du trygt kan utveksle erfaringer med andre i sam-me situasjon. Vi har egne samlinger og aktiviteter for barn, unge, foreldre og voksne, både fysisk og digitalt.

Videre holder vi kurs, webinarer og seminarer med faglig informasjon innen områder som medisinsk behandling, økonomi, ernæring og psykologi, slik at våre medlemmer skal kunne holde seg oppdaterte. Vi utgir også kvalitetssikret infor-masjon i vårt eget medlemsblad ”Fordøyelsen”, nettside, podkast og sosiale medier. Vi bidrar økonomisk i forskningen på mage-tarmsykdommer, og vi samarbeider med paraplyorga-nisasjoner som Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Unge funksjons-hemmede og Frivillighet Norge. Mage-tarmforbundet er også aktiv deltager i internasjonalt arbeid som medlem i European Federation of Crohns & Colitis Associations (EFC-CA) sammen med 34 IBD-foreninger globalt.

Forbundet har over 4500 medlem-mer og om lag 100 frivillige fordelt på 13 lokallag i alle landsdeler.

På vår nettside, www.magetarm.no, finner du blant annet brosjyrer, filmer, informasjon om dine rettigheter og medisinsk informasjon om behand-ling og legemidler. På medlemssiden ligger blant annet tidligere utgaver av medlemsbladet, elektronisk do-kort og opptak av tidligere faglige foredrag vi har arrangert.

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Mage-tarmforbundet!

Mads Johansson
Generalsekretær

Nyttige lenker