Kapittel 3:
Praktisk veiledning ved IBD

3.5 Fruktbarhet (fertilitet) og IBD

Fruktbarhet (fertilitet)

Kvinner
Generelt har kvinner med IBD upå- virket evne til å bli gravide. I visse situasjoner kan imidlertid befrukt- ningsevnen (fertiliteten) være påvirket:

Evnen til å bli gravid er noe nedsatt hos kvinner med Crohns sykdom i perioder med uttalt sykdoms- aktivitet, eller hvis de har gjennom-gått flere operasjoner. I tillegg kan lysten til å gjennomføre samleie være nedsatt fordi det kan være smertefullt.

Fruktbarhet fertilitet og IBD Fruktbarhet fertilitet

Etter operasjon med fjerning av ende- tarmen og anleggelse av reservoar (pouch – ny ”endetarm” konstruert av tynntarmen), blir befruktnings- evnen betydelig nedsatt. Det kan derfor være hensiktsmessig å vente med reservoaranleggelsen til kvinnen har fått de barna hun ønsker seg.

Det er imidlertid viktig å huske at mange kvinner som ikke har IBD, også har problemer med å bli gravide. Et av hvert syvende par kan ikke få barn uten hjelp. Har man IBD, og vanskelig for å bli gravid, trenger det derfor ikke være tarmsykdommen som er årsaken.

Menn
Sulfasalazin (Salazopyrin®) nedsetter befruktningsevnen til mannen ved påvirkning av sædcellene. Dersom man stopper med legemidlet blir sædcellene normale igjen etter ca. tre måneder. 5-ASA (5-aminosalisylsyre) preparater (se kap. 2.2) påvirker ikke sædkvaliteten. En sjelden gang kan en operasjon med fjerning av tykk-tarmen medføre impotens. Vanligvis er problemet forbigående. Nye og mer skånsomme operasjonsmetoder bidrar også til at denne komplika- sjonen blir unngått.