Kapittel 3:
Praktisk veiledning ved IBD

3.3 Idrett, mosjon og IBD

De fleste med IBD kan drive sport og mosjon uten begrensninger. Sport er en god måte å øke energinivået på og har ofte en positiv virkning på nedstemthet som av og til er for- bundet med en kronisk (vedvarende) sykdom. Fysisk anstrengelse fører til frigjøring av naturlige kjemiske substanser i hjernen (endorfiner), som fører til at man føler seg vel- tilpass. Det er allikevel enkelte tilstander som gjør at sportsutøvelse må innskrenkes.

Osteoporose (beinskjørhet

Både vedvarende betennelsesakti-vitet i tarmen og behandling med kortikosteroider (prednisolon) kan medføre reduksjon i skjelettets kalk-innhold og utvikling av osteoporose. I disse situasjoner anbefales derfor daglig tilskudd av kalk og D-vitamin etter legens anvisning. Melk er kanskje den viktigste kalkkilden i kostholdet vårt. Fysisk aktivitet er også viktig for å bevare og styrke skjelettet. Følgende sportsutøvelser er forbundet med økt risiko for fall og skader og bør derfor unngås om mulig eller utøves med en viss forsiktighet, hvis man har osteoporose:

Mer egnede aktiviteter er:

Nylig utført operasjon

Når operasjonssårene endelig har grodd (vanligvis 2-3 måneder etter operasjonen), er det som regel ingen sportslige restriksjoner. Du bør imidlertid rådføre deg med legen din før du gjenopptar kontaktsport eller tilsvarende fysisk betont idrett. Du kan starte med svømming så snart sårene har grodd, og en stomi (anleggelse av tarmåpningen i huden på magen) behøver ikke å være til hinder for denne aktiviteten, hverken på stranden eller i svømmehallen. Det finnes hjelpemidler som gjør det lettere å håndtere stomien og som derfor eventuelt kan anskaffes:

Aktiv sykdom

I en periode med aktiv sykdom har de færreste lyst til å delta i sport. Det kan også være fornuftig å begrense aktiviteten så man ikke overbelaster kroppen. Dette er noe man bør være spesielt oppmerksom på hvis man får behandling med prednisolon (kortikosteroider). Det er imidlertid viktig fortsatt å holde kroppen i gang i passende omfang, og gjenoppta gjerne full fysisk aktivitet når du er frisk igjen.

Etter en sykdomsperiode eller operasjon bruker kroppen noen av sine ressurser til gjenoppbygging av organismen. Det må man også ta hensyn til.

Konkurranseidrett

Hvis du er i form og sykdommen din er i ro er det ingen grunn til at du ikke tar del i konkurranseidrett hvis du har et ønske om dette. Det er imidlertid enkelte begrensninger i forhold til bruk av legemidler. Hvis du er i tvil om et medikament er lovlig eller ikke kan du finne nødvendig informasjon på internett ved å gå inn på siden: antidoping. no. Denne hjemmesiden redigeres av ”Antidoping Norge” som er en organisasjon opprettet i samarbeid mellom staten og idrettens organisa-sjoner. Her kan du undersøke om den medisinen du bruker er på doping- listen. Langt de fleste preparatene som benyttes i behandlingen av IBD er imidlertid ikke på denne listen. Et unntak er kortikosteroider som ikke er tillatt hverken som tabletter eller som klyster for bruk i endetarmen.