Kapittel 1: Sykdommene

1.6 Komplikasjoner

Komplikasjoner i forbindelse med inflammatorisk tarmsykdom kan fore- komme, spesielt når sykdommen er aktiv.

Blødning: Blødning fra tarmen er et hyppig symptom ved aktiv ulcerøs kolitt. Som regel opphører blødningen ved medisinsk behandling. Det er sjeldent at blødningene er så kraftig at blodoverføring eller operasjon er nødvendig. Synlige tarmblødninger er langt mer uvanlig ved Crohns sykdom.

Blodmagel (anemi): Kan være en følge av blødning, aktiv betennelse eller en kombinasjon av begge deler som kan føre til jernmangel. I noen få tilfeller kan også vitaminmangel (vitamin B12 og folinsyre) eller medi- kamenter som benyttes i behand- lingen ha betydning.

Perforasjon (hull på tarmen): Ved uttalt betennelse kan det en meget sjelden gang oppstå et hull i tarmveggen. Tarminnholdet kommer da ut i bukhulen. Dette medfører bukhinnebetennelse og operasjon
blir nødvendig.

Strikturdannelse: En striktur er en forsnevring av tarmen som følge av arrdannelse etter betennelse. Strik-turer kan medføre at tarminnholdet setter seg som en propp (tarmslyng). Det kan være nødvendig å operere og fjerne det trange partiet. Striktu-rer oppstår ved Crohns sykdom, ikke ved ulcerøs kolitt.

Abscessdannelse: Abscesser (verkebyller) er hulrom med puss. En abscess er rød, øm og varm og forekommer oftest i nærheten av endetarmsåpningen (anus). Behand- ling er kirurgisk. Med et lite snitt åpnes abscessen og pusset kommer ut. Abscessdannelse er en komplika-sjon ved Crohns sykdom og oppstår vanligvis ikke ved ulcerøs kolitt.

Fisteldannelse: En fistel er en ny kanal mellom to tarmavsnitt, mellom tarm og hud (oftest nær endetarms-åpningen), mellom tarm og urin-blære, eller mellom tarm og skjede. Fisteldannelse er en komplikasjon ved Crohns sykdom og skyldes at betennelsen går igjennom hele tarm-veggen (transmural).

Fissurer (revner): Fissurer er små revner i slimhinnen i analkanalen. De kan forårsake blødning og gir sterke smerter ved avføring. Kan føre til fisteldannelse. Kan oppstå hos pasienter med Crohns sykdom.

Artritt: Leddbetennelse med hevelse, rødme og ømhet av et eller flere ledd, oftest store ledd, ses ved aktiv tarmsykdom. Behandlingen er primært å få kontroll på betennelsen i tarmen.

Artalgier: Leddsmerter uten hevelse opptrer hyppig hos personer med inflammatorisk tarmsykdom. Artral- gier er vanligvis symmetriske i de små ledd i hender og føtter og uavhengig av aktiviteten i tarmsykdommen. Kan behandles med svakt smertestillende medikamenter (paracetamol).

Komplikasjoner rektum fistler seton ekstern drenasje abcess

Erythema nodosum (knute- rosen): Knuterosen er et hudutslett som skylles en betennelsesreaksjon i underhudsfettet og består av 1/2-2 cm store, blå-røde, ømme knuter i huden, spesielt på framsiden av leggen og underarmens strekkeside.

Uveitt (betennelse i regnbue-hinnen): Uveitt (iridosyklitt) er en betennelse i de indre muskler i øyet, og symptomene er smerter, særlig når øyet utsettes for sterkt lys, uklart syn, hodepine og rødme av det hvite i øyet. Tilstanden bør behandles raskt med medisiner (kortison).

Kreft: Det er en lett økt risiko for kreft i tarmen ved langvarig og utbredt tarmsykdom. Nyere under-søkelser tyder imidlertid på at denne risikoen reduseres betydelig hvis det gis en behandling som har god effekt på betennelsen (se kap. 2.2). I Norge er risikoen praktisk talt den samme som for resten av befolkningen.

Leverpåvirkning: Leverlidelsen primær skleroserende kolangitt (PSC) er en komplikasjon med for- snevringer av gallegangene. PSC gir vanligvis ingen eller lite symptomer i starten. Noen pasienter angir hud-kløe og tretthet. Ved progredierende (forverring) sykdom oppstår mage- smerter, intermitterende (periodevis) feber og gulsott (ikterus) og tilstand- en kan utvikle seg til skrumplever. PSC må mistenkes hvis det påvises forhøyete leverprøver.