Kapittel 2:
Behandling av sykdommene

2.7 Hygiene og IBD

Inflammatorisk tarmsykdom er ikke forårsaket av hverken bakterier eller virus og er derfor ikke smittsom. Spesielle forhåndsregler i omgangen med andre mennesker er derfor ikke nødvendig. En person med IBD bør derimot så langt det er mulig unngå å bli smittet med mage-tarminfek- sjoner. Hvis tarmen i forveien er syk, kan en tarminfeksjon forårsake større problemer enn den vanligvis gjør. I tillegg ser man av og til at sykdoms- aktiviteten i den inflammatoriske tarmsykdommen forverres av en tarm- infeksjon med virus eller bakterier.
Det er derfor viktig at pasienter med IBD er nøye med å overholde alminne- lige gjeldene råd om hygiene.

Forberedelse av matvarer

Tilberedning av maten

Oppbevaring av matvarer

Andre viktige forhold

Restauranter

Det er velkjent at ikke alle restau- ranter er like flinke med hensyn til
å holde maten fri for sykdoms- fremkallende bakterier. Det er ikke lett å gi gode allmenngyldige råd i denne sammenheng. Det har vist seg at forurenset mat forekommer både på de finere og de mer enkle spisestedene. Det kan nok være klokt å unngå retter basert på rå egg, og bufféer hvor maten holdes halvvarm i lengre tid. Husk at det er alles rett å avvise restaurantens mat hvis den ikke smaker som den skal. Dette er det opp til deg å avgjøre.

Hvis det er mage-tarm- infeksjon i hjemmert