Kapittel 1: Sykdommene

1.2 Hva er ulcerøs kolitt?

Sykdommen ulcerøs kolitt ble første gang beskrevet av to engelske leger, Wilks og Moxon i 1875. Legene skilte ulcerøs kolitt fra smittsomme diaré- sykdommer.
Ulcerøs kolitt karakteriseres av episo-der med inflammasjon i tykktarmens slimhinne. Sykdommen angriper nesten uten unntak endetarmen (rektum) og med varierende utbredelse i tykktarmen (kolon). Sykdommen presenterer seg oftest med hyppig, blodig og slimet avføring. Utbred- else av inflammasjonen har vanligvis betydning for alvorlighetsgraden. Ut fra symptomer og funn kan ulcerøs kolitt klassifiseres i fire grader av sykdomsaktivitet:

 1. Remisjon (uten aktivitet)
  (< 3 avføringer i døgnet uten synlig blod eller puss og ingen allmennsymptomer)
 2. Lett sykdomsaktivitet
  (3-4 avføringer i døgnet som av og til er iblandet blod og/eller puss og ingen systemsymptomer som feber og vekttap).
 3. Moderat sykdomsaktivitet
  (> 4 avføringer i døgnet med synlig blod og/eller puss og lette systemsymptomer.
 4. Alvorlig kolitt
  (> 6 blodige avføringer i døgnet ledsaget av feber, rask puls og/eller lav blodprosent).

Ulcerøs kolitt er en kronisk sykdom med et livslangt og meget individuelt varierende forløp. Enkelte pasienter har over lang tid (flere år) ingen eller helt ubetydelige plager, mens hos andre er sykdommen forbundet med mye sykelighet. De fleste pasientene vil nok oppleve et forløp med veksel-vis gode og dårligere perioder.

Prokitt, venstresidig kolitt, pan eller totalkolitt

Karakteristika ved ulcerøs kolitt

Symptomer

Utbredelse

Endoskopi

(kikkertundersøkelse: koloskopi eller sigmoideoskopi, se kap. 1.7)

Mikroskopi av vevsprøver

Symptomer utenfor tarmen