Kapittel 2:
Behandling av sykdommene

2.6 Alternativ behandling

De fleste med kronisk (vedvarende) sykdom har et ønske om selv å gjøre noe for å få sykdommen til å roe seg og forhindre tilbakefall. Dette gjelder selvfølgelig også pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. En mulighet til selv å gjøre noe, er bruk av alternativ behandling. Det som skiller alternativ behandling fra ”skolemedisinen” er først og fremst at virkningen av alternativ behand-ling ikke er blitt bevist i vitenskape-lige studier. I så fall ville behandlin-gen ikke lenger være ”alternativ”. Alternative behandlinger er heller ikke grundig undersøkt for eventuelle bivirkninger. Det er derfor ikke mulig å gi en faglig begrunnet anbefaling om hvilke alternative behandlinger som kan brukes ved inflammatorisk tarmsykdom.

Alternativ medisin

Det finnes et stort antall forskjellige alternative medisinske preparater som hevdes å ha effekt på inflamma-torisk tarmsykdom. Felles for dem alle er at denne effekten ikke er be-vist. Dette utelukker naturligvis ikke at de kan ha en effekt. Det er fullt forståelig at noen pasienter forsøker alternativ medisin hvis man føler at den medisinen som er foreskrevet av lege, ikke virker på sykdommen eller har store bivirkninger. Alternativ behandling og selvhjelpsteknikker kan ha god effekt på symptomer som kvalme, smerter og stressmestring. Minst halvparten av den norske be-folkning benytter seg av ulike former for alternativ behandling. Mange tror at når det er merket ”naturlig” så er det ufarlig. Men ethvert produkt kan bli utrygt dersom dosen er høy nok. Urtepreparater kan inneholde en rekke kjemiske komponenter, mens kjemisk fremstilte legemidler inne- holder èn renisolert kjemisk forbindelse.

Kosttilskudd er juridisk sett en mat-vare, og det er ingen formelle krav til dokumentasjon av effekt, bivirkninger, sikkerhet eller kvalitet.

Utøvere av alternativ behandling er ikke lovregulert på samme måte som helsepersonell, og som bruker har du derfor et svakere rettsvern. Det er imidlertid viktig at man snakker åpent med legen sin om bruk av slik behandling og ikke slutter med den medisinen som legen har foreskrevet uten å si i fra.