Cortiment studier

Referanser til studier med CORTIMENT:

CORE I: Sandborn WJ et al. Gastroenterology 2012;143:1218-26.e1-2
CORE II: Travis SP et al. GUT 2014;63:433-441
Sandborn WJ et al. pooled analysis CORE I & II. Aliment Pharmacol Ther. 2015
Lichtenstein GR et al. Journal of Chron’s and Colitis, 2015;738-746

Review artikler

Cortiment

Danese S et al. Aliment Pharmacol Ther 2014; 39: 1095-1103

Annen litteratur

Budesonid

Ryrfeldt A et al. Farmakokinetikk og metabolisme. Eur J Resp Dis Suppl 1982;122:86-95

Cortiment

Fiorino G et al. Curr Med Chem. 2010;17:395-402
Brunner M et al. Br J Clin Pharmacol. 2006;61:31-38

Denne siden er kun for helsepersonell

Er du ikke helsepersonell – trykk her.