Om Pentasa

NYHET: PENTASA SACHET 4 g
PENTASA er et av de ledende 5-ASA-preparatene på verdensbasis.

Pentasa-gir-deg....-liten111

5-ASA hemmer betennelsen i tarmen og er i følge ECCO-guidelines basisbehandling ved mild til moderat ulcerøs kolitt (1). 5-ASA er effektiv både ved aktiv sykdom og som forebyggende behandling. PENTASA har blitt anvendt i mange år og er godt dokumentert både med hensyn til sikkerhet og effekt.

Ettersom behandling med 5-ASA er langvarig, er det viktig å finne en form for behandling som passer den enkelte pasient. Visse pasienter synes f.eks. det er lettere å svelge depotgranulat (Sachet). PODIUM-studien viser signifikant forbedret compliance og behandlingseffekt for UC-pasienter i remisjon når hele dosen (PENTASA Sachet 2 g) tas én gang daglig sammenlignet med hvis dosen fordeles morgen og kveld (2). Likeledes viser studien samme effekt hos pasienter med venstresidig kolitt som hos pasienter med totalkolitt (3).

Alle orale beredningsformer av PENTASA har i dag dosering én gang daglig ved vedlikeholdsbehandling av mild til moderat UC.

Siste nyheter er Pentasa Sachet 4g for enkelhet og compliance. Lite volum (Sachet) i den høyeste mesalazin endose.
I tillegg finnes nå Pentasa depottabletter også i 1 g.

La pasienten få valget.

eller___

Referanser:
1. Journal of Crohn’s & Colitis. March 2008; Volume 2; Issue 1
2. Dignass AU et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7: 762-769
3. Vermeire S et al. Gastro 2009 UEGW/WCOG, London. Poster # P0356

Kun for helsepersonell

I følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Hvordan virker PENTASA?