Pentasa – effekt ved Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

Se Felleskatalogtekst for fullstendig omtale inkludert bivirkninger – her

Tjue års klinisk erfaring og et flertall studier viser at PENTASA er effektiv ved ulcerøs kolitt og Crohns sykdom (1, 2). Dignass et al viste at 74% av UC-pasientene som fikk PENTASA Sachet 2 g én gang daglig fortsatt var i remisjon etter 12 måneder (1).

Marteau et al viste at en kombinasjon av oral og rektal PENTASA har signifikant bedre effekt enn kun oral behandling ved aktiv ulcerøs kolitt. Etter åtte uker hadde 64% av pasientene oppnådd remisjon (3).

En viktig årsak til effekten av PENTASA er at den aktive substansen (5-ASA) frisettes uavhengig av sykdomsaktivitet, pH eller matinntak.

Godkjente indikasjoner for depottabletter og depotgranulat (Sachet) er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. For rektalvæske ulcerøs proktosigmoiditt og for stikkpiller aktiv ulcerøs proktitt.

Refusjon Pentasa Sachet 2 g:

ICD – K50 Crohns sykdom
ICD – K51 Ulcerøs kolitt
ICPC – D94 Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt

Referanser:
1. Dignass AU et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7: 762-769
2. Hanauer S, Strömberg U. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 2: 379-388
3. Marteau P et al. GUT 2005; 54: 960-965

Kun for helsepersonell

I følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.