Picoprep – Spørsmål og svar

Hva er PICOPREP?

Svar: PICOPREP er et hvitt pulver i 2 doseposer pr pakning. Et tarmtømmingsmiddel med dobbel virkning. Anvendes som tarmtømning før endoskopi, røntgenundersøkelser og kirurgi. Skal ikke brukes rutinemessig som avføringsmiddel.

Hvordan virker PICOPREP?

Svar: Virkestoff: natriumpikosulfat og magnesiumsitrat. Natriumpikosulfat øker peristaltikken i kolon och rektum. Magnesiumsitrat fungerer som et osmotiskt laxativ og mykner opp feces.

Hvor fort kommer effekten av PICOPREP?

Svar: Effekten inntrer normalt etter 3-4 timer, men kan starte allerede etter 1 time. Man bør derfor være i nærheten av toalettet etter å ha tatt PICOPREP. Også virknigstiden er individuell og kan vare fra 1-10 timer.

Hvordan doseres PICOPREP?

Svar: Normal dosering til voksne (>18 år) er 1. dose før kl. 08.00 dagen før undersøkelsen. 2. dose tas 6-8 timer senere. Mange klinikker fraviker fra dette og har egne regimer. Noen anvender også en såkalt split-dosering (ved undersøkelse etter lunsj) hvor første dose tas ettermiddag/kveld dagen før og neste dose samme morgen som undersøkelsen. Nye store amerikanske studier bekrefter dette. Ref se under effekt.

PICOPREP ved graviditet og amming?

Svar: Overgang i placenta: data mangler. Bruk bør unngås. Overgang i morsmelk: erfaring mangler. Bruk kan vurderes.

Kan PICOPREP blandes i forkant av bruk?

Svar: Nei, hver dosepose skal blandes ved anvendelse.

Hvordan lukter, smaker og ser PICOPREP ut når den blandes?

Svar: PICOPREP er en uklar hvit løsning som smaker og lukter appelsin. Det er benyttet naturlig aroma fra appelsin.

[elementor-template id="3674"]
Logo-Picoprep